Stichting Molen Nooitgedacht

Wist u dat..

Wist u dat ...

... dat molen Nooit Gedacht een achtkante stellingmolen is?

... dat een stellingmolen een molen is die hoger is gebouwd om boven bebouwing en bomen uit te komen om wind te vangen?

... dat zo'n molen daarom een omloop (stelling) nodig heeft zodat de molenaar de molen kan bedienen?

... dat molen Nooitgedacht een korenmolen is?

... dat de molen nu nog 1 koppel maalstenen (1 koppel maalstenen bestaat uit 2 molenstenen op elkaar, waarbij de bovenste steen, de loper draait en de onderste steen, de ligger stil ligt) heeft?

... dat de molen vroeger 3 koppel maalstenen gehad heeft?

... dat de haven, die nu ten westen van de molen ligt, vroeger ten oosten van de molen lag?

... dat dit NIET komt omdat de molen in Veenoord zelf verplaatst is, maar omdat juist de haven verlegd/verplaatst is?

... dat de molen in 1916 in Veenoord gebouwd is?

... en dat de molen in 2016 dus 100 jaar bestaat in Veenoord?

... dat de molen 2 voorgangers heeft gehad, die allebei verbrand zijn?

... dat de molen eerst een oliemolen is geweest... (oliemolen is een molen die olie slaat uit oliehoudende zaden (koolzaad, lijnzaad, etc.)

... dat er nog bewijs hiervan in de molen staat, namelijk een perenpot....

... dat de molen na in Leeuwarden en Heerenveen gestaan te hebben, verplaatst is naar Hankate (in Overijssel)

... dat de molen daar een korenmolen was...

... dat er tussen de afbraak in Hankate en het weer compleet als volledige molen staan in Veenoord, maar zo'n 6 weken zat?

... dat de laatste grote restauratie van de molen in 2004 plaats vond?

... dat bij deze restauratie de molen nieuwe wieken, een nieuwe stelling en nieuw riet op de kap (= het dak van de molen) heeft gekregen?

... dat sinds kort na de restauratie het dorpsarchief van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord onderin de molen is gevestigd?

... dat sinds een paar jaar ook de eerste zolder gebruikt wordt voor het dorpsarchief?

... dat Molenstichting Drenthe de eigenaar van de molen is?

... dat vóór de Molenstichting, Vereniging de Hollandsche Molen de eigenaar van deze molen was?

... dat er in Drenthe nog zo'n 37 complete molens staan?

... dat er ieder jaar een landelijke molendag (Nationale Molendag) is op de 2e zaterdag en zondag van de maand mei ?

... dat er elk jaar op de 4e zaterdag van augustus ook een Drentse Molendag is?

... dat de huidige molenaar van deze molen sinds 2010 op de molen draait?

... en dat de vorige molenaar ongeveer 25 jaar met de molen gedraaid heeft?

... dat er een heuse opleiding tot vrijwillig molenaar is?

... dat deze opleiding afgesloten wordt met een examen?

... en dat bij het slagen voor het examen je een diploma krijgt?